ปส. คว้ารางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

  ในวันนี้ (13 กันยายน 2566) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้ารับมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพ กระบวนงาน และการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล ตลอดจนการปรับปรุงด้านการให้บริการ ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุม ชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ทั้งนี้ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 นับเป็นปีที่ 2 ที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้มอบเพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็น 1 ใน 16 หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลหน่วยงานระดับกรม ประจำปี 2566

Skip to content