เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างส่งวัสดุกัมมันตรังสี I-131 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content