เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวาล์วแรงดันสำหรับเครื่องแกมมาสเปคโทรเมทรี (Dewar Pop-Off valve) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content