เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรหลัก (Main board) ที่ควบคุมการทำงานภายในเครื่องตรวจวัดรังสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรหลักMain boardที่ควบคุมการทำงานภายในเครื่องตรวจวัดรังสี จำนวน 1 งาน_0001

Skip to content