ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อโพรบวัดอุณหภูมิขนาดเล็กสำหรับประกอบส่วนวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโพรบวัดอุณหภูมิขนาดเล็กสำหรับประกอบส่วนวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 ชุด_0001

Skip to content