เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำกลั่น (Water purification) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content