ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริหารเงินนอกงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content