เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้งานประจำห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content