ผู้เกษียณอายุราชการ ปส. เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566 ผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย

Skip to content