เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบCisco Webex จำนวน 2 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สิทธิ์การใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบCisco Webex จำนวน 2 สิทธิ์_0001

Skip to content