เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content