เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเตรียมตัวอย่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content