เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content