เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่สาระสำคัญจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณ

Skip to content