เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับเตรียมตัวอย่างวัตถุพยานปนเปื้อนรังสี จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content