ปส. เข้าร่วมการประชุม Scientific Forum ภายใต้การประชุม IAEA General Conference (IAEAGC) สมัยที่ 67

  ปส. เข้าร่วมการประชุม Scientific Forum ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การประชุม IAEA General Conference (IAEAGC) สมัยที่ 67 ในวันที่ 26 กันยายน 2566 ภายใต้หัวข้อ Scientific Forum, Nuclear Innovations for Net Zero ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อบริหารจัดการให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

Skip to content