ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

Skip to content