ปส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 🇹🇭

  ในวันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 8.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 ปส.

Skip to content