เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content