ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อรณี

Skip to content