ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content