ปส. เข้าร่วมการฉลองครบรอบ 20 ปี ของเครือข่ายด้านการศึกษานิวเคลียร์เทคโนโลยีของเอเชีย

วันที่ 27 กันยายน 2566 เลขาธิการ ปส. (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์) เข้าร่วมการฉลองครบรอบ 20 ปี ของเครือข่ายด้านการศึกษานิวเคลียร์เทคโนโลยีของเอเชีย ‘Asian Network for Education in Nuclear Technology (Anent)’ ซึ่งประเทศไทย โดยภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนเครือข่าย และเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของ Anent ด้วย

Skip to content