ปส. เข้าร่วมประชุม “67th REGULATORY OF THE IAEA GENERAL CONFERENCE SENIOR SAFETY AND SECURITY REGULATOR’S MEETING”

 วันที่ 28 กันยายน 2566 เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์) เข้าร่วมประชุม “ระดับอาวุโสของหน่วยงานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย” โดยมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญในด้านความท้าทายของการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความท้าทายในการสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งการถอดบทเรียนของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยในการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content