ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาในตัวอย่างสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสี เป็นส่วนประกอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ จ้างวิเคราะห์นิวไคล์ดกัมมันตรังสี

Skip to content