ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566

ในวันนี้ (12 ตุลาคม 2566) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมี นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อทราบที่สำคัญ อาทิ ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุอื่นเป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พ.ศ. … ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุอื่นเป็นวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. … ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. … และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันพิจารณาร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การแจ้งการขนส่ง พ.ศ. …

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content