ปส. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566

           ในวันนี้ (20 ตุลาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสวนหย่อมประตูทางเข้า บริเวณสนามหญ้า และบริเวณด้านหน้าโรงอาหารอาคาร 1 ปส. โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. เข้าร่วมกิจกรรม โดยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้

         โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content