ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันรังสี (RN65) จำนนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันรังสี RN65 จำนนวน 1 งาน_0001

Skip to content