ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN 65_0001

Skip to content