เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการคนพิการปฏิบัติงานใน ปส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำหรับกลุ่มบริหารงานพัสดุ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content