เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ห้องปฏิบัติงาน ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content