ปส. เข้าร่วมแสดงความยินดี ปลัดกระทรวง อว. ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

             ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าแสดงความยินดีกับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง อว. อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กรุงเทพฯ

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content