ปส. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ประจำปี 2566

       ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำปี 2566
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อกระทรวง อว. นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพรหมนิวาส ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับพระราชทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากกระทรวง อว. และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content