ปส. ร่วมรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

         ในวันนี้ (13 พฤศจิกายน 2566) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แก่ผู้บริหาร และบุคลากร อว. โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และคณะผู้บริหาร อว. ร่วมให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้เข้าร่วมรับมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง อว. ที่มีแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนกว่า 15 ผลงาน ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content