ปส. ร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงานระหว่างประเทศ World Institute for Nuclear Security (WINS) และ Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada (DFATD)

          ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงานระหว่างประเทศ ได้แก่ World Institute for Nuclear Security (WINS) และ Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada (DFATD) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการและความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน และเพื่อเตรียมการจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ รวมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยในส่วนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)

Skip to content