เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับเตรียมตัวอย่างวัตถุพยานปนเปื้อนรังสี จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content