ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเล จังหวัดชุมพร

Skip to content