ปส. ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค

         (17 พฤศจิกายน 2566) เวลา 15.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อพวช. และหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมพิธีฯ

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content