เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content