ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content