ปส. ให้การต้อนรับคณะจาก สวทช. ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

         ในวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566 ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลโครงการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. ทั้งนี้ ปส. ได้นำเสนอการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ ปส. และการดำเนินตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ นอกจากนี้ทางคณะ สวทช. ยังได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี และห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาทางรังสี

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content