ปส. ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการศึกษาและกีฬาประเทศลาว

           ในวันนี้ (12 ธันวาคม 2566) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ได้แก่ Mr. Sundara Sourioudong รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการศึกษาและกีฬา, Ms. Phimmakong Kongchay รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ และ Mr. Lathdavong Phonesavanh ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี กรมวิทยาศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงานฯ และการร่วมประชุมหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการศึกษาโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการด้านการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส.

นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรภายใน 1110 , 1120

Skip to content