เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content