เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 10 กล่อง และตลับเก็บผงหมึกส่วนเกิน จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๐ กล่อง และตลับเก็บผงหมึกส่วนเกิน จำนวน ๒ กล่อง_0001

Skip to content