ปส. สัญจร มอบความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชน รร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์

         วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการความรู้ในกิจกรรมงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในเบื้องต้น และบทบาทหน้าที่ของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content