ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content