ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บ เตรียม และวัดปริมาณรังสีของตัวอย่างอนุภาคในอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเก็บ เตรียม และวัดปริมาณรังสีของตัวอย่างอนุภาคในอากาศ จำนวน 1 งาน

Skip to content