ปส. รายงานสถานการณ์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กรณีการเกิดแผ่นไหวในประเทศญี่ปุ่น บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชู ในจังหวัดอิชิคาวะ (Ishikawa Prefecture)

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขอรายงานสถานการณ์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กรณีการเกิดแผ่นไหวในประเทศญี่ปุ่น บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชู ในจังหวัดอิชิคาวะ (Ishikawa Prefecture)
 
    ทั้งนี้ ยังไม่พบความผิดปกติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว และจากการตรวจสอบข้อมูลสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีนานาชาติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ พบว่า ระดับรังสีโดยรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใกล้พื้นที่จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังอยู่ในระดับปกติ
 
    วันที่ 1 มกราคม 2567

Skip to content