เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องยูวีวิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องยูวีวิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 งาน_0001

Skip to content