อว. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันที่ 3 มกราคม 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นำโดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวง อว. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า และบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวง อว. ถนนโยธี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content