ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศจากอาคาร 4 เพื่อมาติดตั้งที่ห้อง 412 ชั้น 4 และห้อง 613 ชั้น 6 อาคาร 1 ปส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ

Skip to content